Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs2/42/unestafi/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Valvira sulkee Unestan lääkärinvastaanoton

Valvira sulkee Unestan lääkärinvastaanoton

Lakimies Kirsi Liukkonen välitti minulle tänään 4.9.2017 Valviran valvontalautakunnan kokouksen päätöksen, joka kieltää allekirjoittaneen oikeuden pitää yksityisvastaanottoa. Valviran mukaan "potilasturvallisuuden turvaaminen edellyttää, että ohjaan potilaani muiden lääkäreiden vastaanotoille". 

Päätöksen johdosta olen tänään perunut kaikki varatut vastaanottoajat. Olen ryhtynyt selvittämään keinoja aloitettujen hoitojen jatkuvuuden turvaamiseksi. Näillä näkymin ainakin LDN-reseptit saadaan uusittua. LDN-reseptien uusiminen on edelleen turvallista myös terveyskeskuksessa, koska Valviran Markus Henriksson on sähköpostissaan vakuuttanut, ettei kukaan suomalainen lääkäri ole saanut seuraamuksia LDN:n määräämisestä. Allekirjoittaneen toiminnan rajoitus ei siis koske LDN:n määräämistä yleisesti. LDN on nykyään yleisesti hyväksytty kokemusperäinen hoito kroonisessa väsymysoireyhtymässä.

Allekirjoittanut on yksityisvastaanotollaan kehittänyt kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien potilaiden hoitomenetelmiä, joiden avulla potilaiden oireita, työkykyä ja elämänlaatua on voitu merkittävästi ja turvallisesti parantaa. Valviran antaman toimintakiellon keskeisin peruste on se, että nämä hoidot ovat "saattaneet vaarantaa potilasturvallisuutta" ja "potilaiden pääsy psykiatriseen hoitoon on saattanut hoitojen vuoksi viivästyä". Olen hoitanut kymmenen vuoden ajan kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsiviä potilaita ja "saattanut vaarantaa potilasturvallisuutta" potilasturvallisuuden kuitenkaan vaarantumatta. Mielestäni tämä on osoitus siitä, että toimintatapani ei ole ollut erityisen uhkarohkea tai vaarallinen. Hoitomenetelmien turvallisuutta lisää se, että niillä on vahva uuteen tutkimustietoon perustuva lääketieteellinen pohja. Sen sijaan yleisesti hyväksytty perinteinen käytäntö diagnosoida krooninen väsymysoireyhtymä masennukseksi vaarantaa potilasturvallisuutta, jos potilas altistetaan väärille hoidoille tai jätetään kokonaan hoitamatta. Potilasturvallisuus saattaa myös vaarantua, mikäli vaikeasti sairaiden potilaiden hoidot Valviran päätöksen vuoksi nyt keskeytyvät.

Omasta puolestani olen pahoillani, että tähän tilanteeseen on tultu. Lääketieteen uudistuminen on hidas ja tuskallinen prosessi, mutta se on väistämätöntä. Olen omistanut elämäni lääketieteelle ja pyrkinyt löytämään tietoon perustuvan turvallisen hoitoratkaisun myös sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole yleisesti tiedossa olevaa hoitolinjaa. Tutkimustyö on tullut avuksi silloin, kun riittävää tietoa ei ole ollut olemassa. Olen suuresti kiitollinen potilailleni, jotka ovat auttaneet minua ymmärtämään monien lääketieteen mysteereinä pidettyjen sairauksien mekanismeja. Potilaan kuunteleminen ja ongelmien ratkaiseminen yhteistyössä potilaan kanssa ei valitettavasti ole kuitenkaan maassamme hyväksyttävää.

Olen luottavainen, että Valviran tänään tekemä päätös tulee osaltaan edistämään kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivien potilaiden asiaa myös maassamme. Vaikeassa tilanteessa otetaan nyt aikalisä ja laaditaan strategia, jolla voitetaan. "Voittajat eivät koskaan luovuta, eivätkä luovuttajat koskaan voita." (Vince Lombardi)