Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs2/42/unestafi/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Hallinto-oikeus kumoaa Valviran antaman varoituksen

Hallinto-oikeus kumoaa Valviran antaman varoituksen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on 7.9.2017 antamassaan päätöksessä kumonnut Valviran 19.1.2015 Unestan lääkäri Olli Pololle antaman varoituksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi. Vuonna 2013 alkaneen käsittelyn aikana on tullut uutta tieteellistä selvitystä, joka ei ole ollut Valviran tiedossa sen tehdessä valituksenalaista päätöstä. Hallinto-oikeus toteaa myös, että hallintokäyttölain 31 § (586/1996) mukaan päätöstä, johon saa hakea muutosta valittamalla, ei saa panna täytäntöön ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valviran päätöksessä on ollut virheellinen lausuma päätöksen välittömästä täytäntöönpanosta.