Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs2/42/unestafi/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Valvira väittää ilman todistuspohjaa

Valvira väittää ilman todistuspohjaa

Moni, allekirjoittanut itse mukaan lukien, on yrittänyt ymmärtää, millä tavalla olen vaarantanut potilasturvallisuutta niin, että oikeuteni pitää yksityisvastaanottoa kielletään. Onko se ollut jonkin tietty lääke, josta olisi aiheutunut vakavia haittavaikutuksia vai jokin muu asia. Aluksi epäilin, että se oli matala-annoksinen naltreksoni (LDN), mutta Valviran Markus Henrikssonin norjalaiselle farmaseutille lähettämän sähköpostin mukaan kyse on ollut ”potilasturvallisuutta vaarantavan toiminnan kokonaisuudesta”.  Riittävän kryptinen käsite, jonka korjaaminen oli mahdotonta. Nyt vihdoin Hallinto-oikeudelle antamassaan lausunnossaan 23.11.2017 Valvira on yksityskohtaisemmin määritellyt, miten allekirjoittanut on vaarantanut potilasturvallisuutta. Seitsemän kohtaa ovat seuraavat:

a)    Polo ei ole tutkinut potilaita asianmukaisesti, koska monen potilaan psyykkisen oireilun syitä ei ole huolellisesti selvitetty

Ennen vastaanotolle tulemistaan potilaat pääsääntöisesti käyneet jo psykiatrisen polun läpi ja testanneet liikuntaterapiaa, psykoterpiaa ja lukuisia masennuslääkkeitä, joista he eivät ole hyötyneet. Jos psykiatri on katsonut, että potilaalla ei voida todeta psyykkista sairautta, on allekirjoittaneella oikeus luottaa siihen.

b)     Polo ei ole tehnyt riittäviä erotusdiagnostisia selvityksiä monioireisten potilaiden muiden mahdollisten sairauksien poissulkemiseksi

Tyypillisesti potilaat tulevat allekirjoittaneen vastaanotolle tilanteessa, jossa kaikki muut mahdolliset sairaudet on poissuljettu, mukana kansiollinen tutkimustuloksia ja lääkärin toteamus: ”Potilas on perusteellisesti tutkittu ja mitään oireita selittävää ei ole löytynyt, lisätutkimukset eivät ole tarpeen.”

c)     Polo ei ole selvittänyt riittävästi fyysisen harjoittelun ja kognitiivis-behavioraalisen terapian hoitovasteita tai soveltuvuutta potilaiden hoitoon, vaikka näiden hoitomuotojen käyttämisen seurauksena potilailla on useissa tutkimuksissa todettu väsymyksen vähenemistä ja toimintakyvyn kohentumista, vaikkakin näytön aste tutkimuksissa vaihtelee

Allekirjoittaneen vastaanotolle hakeutuneet potilaat eivät ole mainituista terapioista hyötyneet. Potilaat ovat selvittäneet allekirjoittaneelle yksityiskohitaisesti, miten fyysinen harjoittelu on heidän kohdallaan romahduttanut kunnon ja kognitiivis-behavioraalisesta terapiasta ei ole ollut apua itse ME/CFS-sairauteen.

d)    Polo ei ole laatimiensa potilasasiakirjojen perusteella arvioinut antamiensa hoitojen hyötyjä ja haittoja

Valvira ei ole vaivautunut tutkimaan tarkemmin potilasasiakirjoja, joissa hoitojen hyödyt ja haitat ovat kliinisissä lääketutkimuksissa käytäntönä olevien GCP-periaatteiden mukaan tarkkaan raportoidut. GCP-tarkkuudella tehdyt potilasasiakirjamerkinnöt ovat mahdollistaneet hoitojen hyötyjen ja haittojen retrospektiivisen analyysin tieteellisiä julkaisuja varten.

e)    Polo ei ole suunnitellut antamaansa hoitoa kullekin potilaalle yksilöllisesti, vaan hän on ottanut omiin teorioihinsa perustuvia hoitomenetelmiä laajaan käyttöön

Jokainen potilas on tutkittu ja diagnosoitu yksilöllisesti ja hoidot aloitettu oireiden, löydösten ja laboratoriotulosten mukaan. Hoitovasteet on arvioitu kontrollikäynneillä ja hoidot räätälöity yksilöllisten vasteiden mukaan.

f)     Polo on joidenkin potilaiden kohdalla jättänyt lääkeannosten määrittelyä potilaan vastuulle tai muuttanut lääkkeen annostelua tutkimatta lääkkeen potilaalle mahdollisesti aiheuttamia sivuvaikutuksia

Kaikista lääkemuutoksista on sovittu potilaan kanssa etukäteen ja potilasta on velvoitettu olemaan yhteydessä allekirjoittaneeseen, jos herää epäilyä annosmuutosten mahdollisista haittavaikutuksista.

g)    Polo ei ole merkintöjensä perusteella informoinut potilaita asianmukaisesti: puutteellisen informaation seurauksena potilaat eivät välttämättä ole ymmärtäneet hoitojen kokeellista luonnetta ja hoitojen taustalla olevan tieto- ja tutkimusperustan vähäisyyttä

Valvira ei ole väittämänsä perustaksi tutkinut potilasasiakirjoja asianmukaisesti: puutteellisen selvityksen seurauksena Valvira ei välttämättä ole ymmärtänyt lukea pitkiä sairauskirjamerkintöjä siihen asti, jossa potilasta on sanallisen informaation lisäksi myös kirjallisesti informoitu hoitojen kokeellisuudesta ja taustalla olevan tieto- ja tutkimusperustan vähäisyydestä. Pitkä tie julkisessa terveydenhuollossa on tehnyt potilaille selväksi jo ennen allekirjoittaneen vastaanottoa, että heidän sairauteensa ei ole toistaiseksi tarjolla muuta kuin kokeellista hoitoa.

Valvira katsoo, että edellä todetut virheellisyydet ovat luonteeltaan vakavia ja ne ovat olleet omiaan johtamaan potilasturvallisuuden konkreettiseen vaarantumiseen ja siihen että potilaiden oikeus hyvään terveyden ja sairaanhoitoon ei toteutunut

Valvira on lausunnossaan syyllistynyt vakaviin virheellisiin väittämiin allekirjoittaneen toiminnasta luottaen siihen, että Valviran sana riittää ilman todistuspohjaa. Valviran päätös on johtanut potilasturvallisuuden konkreettiseen vaarantumiseen ja siihen, että potilaiden laillinen oikeus hyvään terveyden- ja sairaanhoitoon ei toteudu.

 

Olli Polo, LT, Dos

Keuhkosairauksien erikoislääkäri

Unilääketieteen erityispätevyys