Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs2/42/unestafi/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Korkein hallinto-oikeus ei tutki Valviran valitusta

Korkein hallinto-oikeus ei tutki Valviran valitusta

Korkein hallinto-oikeus katsoi 13.11.2018, että Valviralla ei ollut oikeutta valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä, joka kumosi Valviran lääkäri Olli Pololle antaman varoituksen:

 ”Hallintolain 5 §:n 1 momentin mukaan päätöksellä, josta saa valittaa, tarkoitetaan toimenpidettä, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutkimatta. Hallinto-oikeuden päätös, jolla Valviran päätös uuden selvityksen perusteella asiaratkaisua tekemättä kumottu ja asia palautettu Valviralle uudelleen käsiteltäväksi, ei sisällä sellaista valituskelpoista ratkaisua, johon voidaan hakea muutosta valittamalla. Valviran valitus korkeimmassa hallinto-oikeudessa on sen vuoksi jätettävä tutkimatta.”

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös lopettaa lääkäri Olli Pololle annetua varoitusta koskevan oikeusprosessin. Päätös vahvistaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuden antaman päätöksen palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi Valviraan. Olemme nyt tilanteessa, jossa Valvira on rajoittanut Olli Polon ammatinharjoittamisoikeutta ilman ennakoivaa varoitusta. Vaikka Valviran rajoituspäätös ei vielä ole lainvoimainen (valituksen käsittely kesken), käytännössä Valvira estää lääkärinä toimimisen rajoittamalla oikeuden kirjoittaa reseptejä yksityislääkärinä.


Hallinto-oikeudellisten prosessien vaiheet pähkinänkuoressa 

VALVIRAN ANTAMA VAROITUS

19.1.2015: Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (jäljempänä Valvira) antoi Uni- ja hengitysklinikka Unestassa yksityisvastaanottoaan pitävälle lääkärille Olli Pololle varoituksen. Olli Polo valitti päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

7.9.2017: Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi Valviran antaman varoituksen ja palautti asian Valviraan uudelleen käsiteltäväksi, koska asiassa oli ilmennyt sellaista uutta selvitystä, joka ei ollut Valviran tiedossa sen tehdessä valituksenalaista päätöstä.

9/2017: Valvira ei noudattanut hallinto-oikeuden hallinnollista ohjausta ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi, vaan valitti Korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaatien Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen kumoamista ja Valviran antaman varoituksen saattamista voimaan.

13.11.2018: Korkein hallinto-oikeus päätti olla tutkimatta Valviran tekemää valitusta.

AMMATINHARJOITTAMISOIKEUDEN RAJOITUS 

4.9.2017: Valvira ei odottanut hallinto-oikeuden päätöstä (7.9.2017) varoitusasiassa vaan päätti rajoittaa lääkäri Olli Polon ammatinharjoittamisoikeutta siten, että hän saa toimia lääkärin tehtävissä ainoastaan palvelusuhteessa julkisyhteisön ylläpitämään sosiaali- ja/tai terveydenhuollon toimintayksikköön. Olli Polo valitti ammatinharjoittamisensa rajoituspäätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus ei ole vielä antanut päätöstään asiassa.