Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/fs2/42/unestafi/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460
Ajankohtaista

Norjalainen tutkimus osoittaa aerobisen energiatuotannon häiriön ME/CFS-potilailla

ME/CFS-potilaat kokevat yleisesti, että lihakset menevät "hapoille" pienestäkin rasituksesta. Lääkärit kutsuvat ilmiötä somatisaatioksi: "sairas psyyke kääntää psyykkisen oireen fyysiseksi tuntemukseksi". Tuore norjalainen tutkimus on vihdoin pystynyt osoittamaan, että ME/CFS-potilaiden kokemuksen takana saattaa sittenkin olla fyysinen ongelma: ME/CFS-oireista kärsivät potilaat eivät pysty normaalisti käyttämään happea energiatuotantoon (aerobisen energiatuotannon häiriö). Seurauksena on, että fyysisen rasituksen aikana energiaa joudutaan tuottamaan tehottomalla tavalla ilman happea (anaerobisesti), jolloin kudoksiin kertyy maitohappoa. Energialähteinä käytetään aminohappoja, joita energiapulassa saatetaan hakea myös elimistön omista rakenteista (naisilla mm sidekudoksesta, miehillä lihaskudoksesta). Tutkimus tekee ymmärrettäväksi sen, miksi ME/CFS-potilaat kokevat energiankulutuksen lisäämisen esim. vähittäin lisättävällä liikunnalla (Graded Excercise Therapy eli GET) pahentavan sairauden oireita ja edistävän kudosten rappeutumista. Lue tutkimus: Fluge ym. Clinical Investigation 2016

 

Fibromyalgiapotilaat kadottavat placebovasteen kroonisen kivun pitkittyessä

Usein fibromyalgia- ja CFS-oireita ei pidetä todellisina, lääketieteellisesti ymmärrettävän mekanismin kautta syntyvinä vaan ajatellaan potilaiden kuvittelevan oireet. Tuoreen tutkimuslöydoksen mukaan näyttäisi kuitenkin siltä, että pitkään fibromyalgiaa sairastaneet potilaat eivät ainakaan kuvittele lääkehoidon vaikuttavan, koska he sairauden pitkittymisen myötä näyttävät menettävän kyvyn reagoida lumelääkkeelle. Toistaiseksi joudumme odottamaan vielä vastaavaa tutkimusta CFS-potilailla, joiden oirekuvassa on paljon päällekkäisyyttä fibromyalgiaoireiston kanssa.

Linkki tutkimukseen: Placebovaste Fibromyalgiassa

Nuorten ME/CFS: Kansainvälinen hoitosuositus julkaistu

ME/CFS on yleinen sairaus, joka tunnetaan yleisyyteensä nähden poikkeuksellisen huonosti. Tästä syystä myös tutkimustietoa on sairaudesta vähän. Lasten sairauteen pitkään perehtyneet kliinikot ovat laatineet kokemusperäisen ohjeistuksen siitä, miten ME/CFS tulisi diagnosoida nuorilla ja miten oireita voi lievittää.

Linkki suositukseen: Rowe ym. 2017

Linkki vuonna 2014 päivitettyyn aikuisten ME/CFS-hoitosuositukseen: ME/CFS Primer for clinicians 2014

Infektiolääkäri Jukka Lumion tuore päivitys Duodecimin terveyskirjastoon kroonisesta väsymysoireyhtymästä: Duodecim Terveyskirjasto CFS 21.6.2017

Toistetut keittosuolainfuusiot POTS-potilailla: tuore tutkimus

Unestassa olemme jo vuosia auttaneet ortostaattisista oireista kärsiviä CFS-potilailta toistetuilla keittosuolainfuusioilla. Hoitovaikutuksen mekanismia ei tunneta, mutta vasteen toistettavuus ja vasteen säilyminen vuosien ajan puhuvat lumevaikutusmekanismia vastaan. Hoito ei paranna CFS:ää, mutta lievittää oireita laaja-alaisesti. Hoito on hyvin siedettyä ja kustannustehokasta. Infuusioiden toistaminen 3-4 viikon välein on huomattavasti kevyempää, kuin esim. dialyysipotilailla 3 kertaa viikossa toistettavat dialyysit. Tutkimuksen mukaan CFS-potilaiden elämänlaatu on merkittävästi huonompaa kuin muissa sairauksissa, dialyysihoitoa vaativa munuaisten vajaatoiminta mukaan lukien (Hvidberg et al 2015). Tuoreen tutkimuksen mukaan toistetut keittosuolainfuusiot parantavat merkittävästi POTS-oireista kärsivien CFS-potilaiden elämänlaatua (Ruzieh et al 2017).

Hvidberg et al: 2015: CFS-potilaiden elämänlaatu

Ruzieh et al. 2017: Toistetut keittosuolainfuusiot vähentävät POTS-potilaiden oireita ja parantavat elämänlaatua

 

Subcategories